Türkiye'de Adli Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi

Dernek merkezimizde adalet bakanlığı strateji geliştirme başkanlığından uzman bir hakim ile İspanya'dan yerleşik eşleştirme danışmanı Vanessa untıedt hanımefendiyi ağırladık...Türkiye'de adli yardımın yaygınlaştırılması ile AB ile eşleştirmesinin temini noktasında STK olarak yapabileceğimiz katkıları konuştuk...Özellikle mültecilere dair yapılan çalışmalar ve mevcut ülke hukukuna intibakları noktasında karşılaşılan sorunları ele aldık..Çalıştay akabinde yapılan bu 2. Görüşmeden alınan notlar muacenesinde 5 eylül 2016 tarihinde 3. Bir görüşmenin yararlı olacağı kanaatine varıldı..


En Son Eklenenler
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
Hasan Tahsin FENDOĞLU ziyaretimiz
GENÇ HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ -Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ