Yönetim Kurulu

ZELKİF KAZDAL Başkan
ŞÜKRAN DOĞAN Genel Sekreter
CEM SAHİN Başkan Yardımcısı
BÜLENT YAĞMUR Sayman
MEHMET PARLAK Dış İlişkiler Birim Başkanı
SALİHA DÖNMEZ Basın Yayın Birim Başkanı
HÜSEYİN AYDIN Üniversite Öğrencileri İle İlişkiler Birim Başkanı
SAMİR ALTUNKAYNAK Genç Meslektaşlarla İlişkiler Birim Başkanı
TALHA YASİR ÇAĞTAY
Arge ve Projeler Birim Başkanı
SERHAT TUĞRAL
Eğitim ve Kültür Birim Başkanı