Meclis Soruşturma Komisyonu Üyesi Av. Mustafa Akış Konuğumuz Oldu

 

Derneğimizin kurucularından ve Danışma Kurulu üyemiz, Konya Milletvekili, Meclis Soruşturma Komisyonu üyesi Av. Mustafa Akış yönetim kurulu toplantımıza konuk olarak katıldı.

5 Ocak 2014 günü yapılan komisyon toplantısının ve yüce divana sevk etmeme kararının hemen arkasından yapılan toplantıda gündem elbette ki komisyonun kararı hakkındaydı. Toplantıda, sayın Akış tarafından Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında teknik bilgiler verildi. Anayasa mahkemesinin son dönemde almış olduğu tartışmalı kararlar, Başkan Haşim Kılıç’ın siyasi söylemleri karşısında “Yüce Divana Sevk” şeklinde çıkacak bir kararın 17 ve 25 Aralık yargı darbesi girişiminin siyasal sonuç elde etmesine araç olabileceği de değerlendirildi. Meclis genel kurulunda konuyla ilgili yapılacak oylamanın açık mı gizli mi yapılacağı konusunda da Anayasada veya İç tüzükte açık bir hükmün bulunmadığı da kaydedildi. Ülkemizde yürürlükte olan sistemin Parlamenter Demokrasinin bozuk bir şekli olduğu da kaydedilen toplantıda yeni ve demokratik bir Anayasa yapılmasının birinci öncelik olduğu konuşuldu.

Anayasa yargısı, hukuk ve siyaset ekseninde konunun doğrudan doğruya içinde olan üyemizle gerçekleşen toplantımız oldukça verimli oldu.

 


En Son Eklenenler
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
Hasan Tahsin FENDOĞLU ziyaretimiz
GENÇ HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ -Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ