YASİN NACİ AĞAROĞLU ANISINA 2. MAKALE YARIŞMASI BAŞVURULARI

HUKUK VE DEĞİŞİM DERNEĞİ

YASİN NACİ AĞAROĞLU ANISINA 2. MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

a. Yarışmanın Amacı

 Yarışma, hukuk fakültesinde  eğitim görmekte olan öğrencilerin  hukuk nosyonlarını geliştirmeyi; hukukçu kimliği, düşüncesi ve bilgisiyle yorum yapabilmelerini, fikirlerini hukuki metin yazım teknikleri çerçevesinde özlü bir şekilde  yazıya dökebilmelerini ve  geliştirmeyi amaçlar.

b. Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu: “Anayasa Tek Madde Olsaydı Bu Maddenin Muhtevası Nasıl Olurdu”Katılımcılar, konuyu işlerken bir madde önererek gerekçesiyle birlikte ele alacaklardır.

c. Yarışmanın Yürütülmesi

 Yarışma, Hukuk ve Değişim Derneği tarafından yürütülecektir.

Sürece ilişkin alınması gereken her türlü karar, Derneğin yönetim kurulu tarafından alınır ve yapılması gereken her iş yönetim kurulu tarafından gereğince yerine getirilir.

d. Yarışma Jürisi

Makalelerin değerlendirilmesi ve puanlanması yarışma jürisi tarafından yapılacaktır. Jüri üyeleri akademisyenlerden ve avukatlardan oluşur.

 Jüri Üyeleri (Seçici Kurul)

▪ Av. Doç. Dr. Hüseyin AYDIN

▪ Av. Doç.Dr. Fatih DOĞAN

▪ Av. Şükran DOĞAN

e. Katılım Koşulları

1- Yarışma, sadece Türkiye’deki ve KKTC’deki hukuk fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin katılımına açıktır.

2- Her katılımcı yarışmaya bir makale ile katılabilir. Makaleler tek yazarlı olmalıdır; katılımcılar, birlikte makale yazarak yarışmaya katılamazlar.

3- Makaledeki anayasa maddesi önerisi, yürürlükteki anayasadaki herhangi bir maddeyle birebir aynı olamaz.

4- Yarışmaya gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde -mecrada, dergide- yayınlanmamış ve hiçbir kişi veya kuruma telif haklarının satılmamış olması gerekir. Aksi durumda makaleler yarışmadan ihraç edilirler.

5- Gönderilen makaleler, intihal programlarından geçecektir.

6- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm kanuni izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hukuk ve Değişim Derneği  telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Yarışmaya gönderilen makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk makale yazarına aittir.

7-  Dereceye giren makalelerin sahipleri, telif haklarını Hukuk ve Değişim Derneği’’ne bıraktıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- Yarışmaya gönderilen makalelerde, yarışmanın hangi aşamasında olunursa olunsun, şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılık tespit edildiği takdirde söz konusu makaleler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmada ödüle layık görülmüş bir makalenin şartnameye aykırılığı ortaya çıkmışsa alınan ödül iptal edilir; eğer verilmiş ise geri alınır.

9- Katılımcılar, yarışmaya başvuruda bulunmakla bu şartnamedeki hükümleri tamamenkabul etmiş sayılırlar.

f. Makalelerin Şekil Şartları

1- Yarışma dili Türkçedir. Makaleler, Türkçenin doğru kullanımına, Türk dilbilgisi veyazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır. TDK yazım kılavuzu baz alınmalıdır.

2- Ana metin, Word belgesinde A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5(bir buçuk) satır aralığında ve iki yana yaslı olacak şekilde yazılmış olmalıdır. Kenar boşlukları sağ ve üstten 4 cm alt ve soldan 2,5 cm olmalıdır. Sayfalar en baştan sona numaralandırılmış olmalıdır.

3- Makaleler:

- Muhakkak başlık içermelidir. Makale ana başlığının tamamı kalın (bold) ve büyükharflerle yazılmış, ortaya hizalanmış olmalıdır.

- Makale,  yarışmacıların düşüncelerini özlü bir şekilde ifade etme yeteneğini ölçmeyi de amaçladığından, makale uzunluğu kaynakça hariç dört sayfa ve  boşluksuz 10.000 karakteri geçmemelidir.  

4- Kaynakça makalenin sonunda yer almalıdır ve gösterilmesi zorunludur. Başkakaynaklara atıf halinde atıf yapılan kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik sıra esas alınarak sıraya konmalıdır.

7- Makale kapağında ve metninde katılımcıya ilişkin bilgiler (isim, soy isim, üniversitebilgisi yahut kimliğini deşifre edecek herhangi bir bilgi) kesinlikle yer almamalıdır. Aksi takdirde makale değerlendirmeye alınmayacaktır.

g. Teslim ve Başvuru Yapılırken Gönderilmesi Gerekli Olan Belgeler

1. Başvurular, hukukvedegisimmail@gmail.com adresinden yapılacaktır.

2. Ön başvuru yoktur. Katılımcılar, makalelerini göndermekle yarışmaya başvurmuşsayılırlar.

3. Makaleler PDF formatında, başvuru için yukarıda belirtilen e-posta adresinegönderilecektir.

4. Yarışmaya, makalenin yer aldığı dosya ile katılımcının kişisel bilgilerinin yer aldığı ayrıbir dosya olmak üzere iki farklı dosya gönderilecektir.

5. Kişisel bilgilerin yer alacağı dosyada,

a) İsmi ve soy ismi, TC kimlik numarası,

b) Telefon numarası,

c) Hukuk fakültesi öğrenci durum belgesi bulunmalıdır.

h. Makalelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Değerlendirme sonuçları, 2024 yılı Mart ayı içerisinde hukukvedegisim.org adresindenve Hukuk ve Değişim Derneği ’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

i. Ödüller

- Birinciye: 20.000 TL

- İkinciye: 15.000 TL

- Üçüncüye: 10.000 TL

ı. Süreç/Zaman

 Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat  2023 tarihine, saat 23.59’a kadar makalelerin yukarıda belirtilen e-posta adresine ulaşmış olması gerekmektedir.

 Sonuçların Açıklanma Tarihi: Dereceye giren makaleler, 2024 yılı Mart ayı içerisinde açıklanacaktır.

 Ödül Töreni: Dereceye giren katılımcılara ödülleri 2024 yılı Nisan  ayı içerisinde, Hukuk ve Değişim Derneği’ nde verilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın ödül törenine katılmayan katılımcılar, ödül almaktan vazgeçmiş sayılacaktır. 

Hukuk ve Değişim Derneği, sonuçların açıklanma tarihinde erteleme ve ödül töreni tarihindedeğişiklik yapma hakkı saklıdır.


En Son Eklenenler
YASİN NACİ AĞAROĞLU ANISINA 2. MAKALE YARIŞMASI BAŞVURULARI
YASİN NACİ AĞAROĞLU ANISINA MAKALE YARIŞMASI SONUÇLARI
YASİN NACİ AĞAROĞLU ANISINA MAKALE YARIŞMASI BAŞVURULARI ÜLKEMİZİN YAŞAMIŞ OLDUĞU DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE 13 MART'A KADAR UZATILMIŞTIR
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
Hasan Tahsin FENDOĞLU ziyaretimiz