HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ

      Derneğimiz bünyesinde devam eden Hukuk Akademisi Söyleşileri kapsamında bu haftaki konuğumuz kurucu üyelerimizden TİKA Hukuk Müşaviri Av. Mehmet PARLAK'tı. Sn.PARLAK dernek üyelerimize dünyadaki siyasi aktörlerin tarihsel gelişimini, çeşitli oluşumların kökenlerini ve siyasi hamlelerin nasıl okunması gerektiğini hukuki bir bakış açısıyla anlattı. Son zamanlardaki uluslararası siyaseti ve dış politikamızı değerlendirerek eksikler, neler yapılması gerektği ve biz hukukçular olarak mevcut açıkları nasıl kapatabileceğimizi, üstümüze düşenleri tartıştık. Oldukça faydalı geçen söyleşimiz için Sn.PARLAK'a teşekkür ediyor, çalışmalarının ülkemize faydalı olması dileklerimizi sunuyoruz.

 

    Tika nedir?

Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolun­daki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Tika'ya verilen görev sorumluluklar

1. Kalkınma ihtiyaç ve hedeflerini, ülkemizin önceliklerini göz önüne alarak, yapılabilecek işbirliği ve yar­dım konularını belirlemek,

2. Gerekli program ve projeleri hazırlamak, özel kuruluşlara hazırlatmak,

3. Bağımsız devlet yapılarını güçlendirmek,

4. Pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek, görev ve sorumluluklarını vermiştir.

Tika'nın çalışma alanı

Tika, Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere, 37 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek Teknik Yardım Kuruluşudur. Tika Merkez Teşkilatına ilave olarak, 20 ülkede bulunan 22 Program Koordinasyon Ofisi ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir.

Tika'nın görevleri

1. Gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliğini, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirmek,

2. Gelişme yolundaki ülkelerin kalkınma hedefleri ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim işbirliği ve yardım konularını belirlemek ve bu amaçla gerekli proje ve programları hazırlamak veya özel kuruluşlara hazırlatmak,

3. Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

4. Ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koor­dinasyonu sağlamak.


En Son Eklenenler
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
Hasan Tahsin FENDOĞLU ziyaretimiz
GENÇ HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ -Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ