HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ

         Hukuk Akademisi Söyleşileri kapsamında derneğimizde bu hafta Prof.Dr.Bekir Berat ÖZİPEK konuğumuzdu. Avrupa'da Artan Irkçılık Söylemleri başlığı altında yapmış olduğumuz konuşmada özellikle oradaki vatandaşlarımızın karşılaştığı problemler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler tartışıldı.

      Konuşmadan Notlar

      Son zamanlarda DAEŞ saldırıları ve bunların İslam'a mal edilmesi sonucu artan Avrupa'da İslam karşıtlığında İslamofobya bu tutumun yumuşatılmış bir ifadesidir. Bu tabirde bir mazeret bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa'da İslam karşıtlığı ve ırkçı söylemlerde kimilerinin dediği gibi homojen bir yaklaşım bukunmamaktadır. Avrupa'daki Müslümanlarda ikili bir ayrım bulunmaktadır Bu ayırım Kuzey Afrikadan işgal ve sömürü faaliyetleriyle sürülen Müslümanlar ve Türkiyeli Müslümanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. DAEŞ'e katılımda kişilerin ve toplumların baskıları sonucunda kişinin baskılanan özelliğinin aslında o kişiliğin kendisi olması ve bu ezilmiş karakteri ifade yollarının tıkalı olması sebebiyle şiddetle ortaya çıkarması olarak görmekteyiz. İslam'da kesinlikle yeri olmayan bu tutum siyasi çevrelerce kullanılmakta ve DAEŞ'in sadece Müslüman değil diğer aktivist Avrupalı aktörlerin de dahil olduığu bir yapı olduğu göz önüne alınmalıdır. DAEŞ ekseninde İslam'ın radikalleşmesi değil 'Radikalleşmenin Müslümanlaşması' kavramı ortaya çıkmaktadır. İslam'a zarar veren bu kavramlar Türk ve Müslüman olan vatandaşlarımıza karşı haksız önyargılar oluşturmakta, aslında siyasal ekonomik olan bu kavganın temellerini dini saiklerle halka işlemektedir.

      Avrupalı Türkler'e geldiğimizde ise orada 50 yıl önce söylenmesi gereken bir kavram şimdi karşımıza çıkıyor 'ENTEGRASYON'! Üçüncü neslin yaşadığı bir Avrupa'da aslında sunulan bu kavramda insanların oraya entegre edilmek değil oradaki vatandaşlarmızın asimile edilmek istendiği ve bu düşmanlığın daha sofistike biçimde ifade edildiği gerçeğini görüyoruz. Ekonomi ile ırkçılık söylemi arasında yakın bir diyalog ve orantılılık olduğunu müşahade ediyoruz. Avrupalı Türklere karşı 11 Eylül sonrası artan İslam karşıtlığının doğal bir süreç olmadığı gidişata bakıldığında ortaya çıkmaktadır.  

      Bunlara karşılık dış politika siyasetimizde oradaki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, bu sorunlarına gerçekten çözüm sağlayacak bir politika izlenmesi gerektiğini, bu konuda aşamalar kat edilmesine rağmen hala büyük eksikler olduğu için daha ince araştırmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

 

 

 

               Prof. Dr. Bekir Berat Özipek

 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 1992’de aynı üniversitede tamamlayan Özipek, doktorasını 2000 yılında Ankara Üniversitesinde tamamladı.

Hacettepe ve Kırıkkale Üniversitelerinde araştırma görevlisi ve daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Özipek, 2007’de doçent, 2013’te ise profesör unvanını aldı. 2009-2015 arasında İstanbul Ticaret Üniversitesinde ve 2015’ten bu yana da İstanbul Medipol Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Özipek, ağırlıklı olarak çağdaş siyasi teoriler, insan hakları ile bu kapsamda akademik özgürlük, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve azınlık hakları konularında çalışmalar yürütüyor.


Kitaplar


"Muhafazakârlık: Akıl, Toplum, Siyaset" ile editörlüğünü yaptığı "Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Özgürlüğü"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En Son Eklenenler
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
Hasan Tahsin FENDOĞLU ziyaretimiz
GENÇ HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ -Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ