BASIN AÇIKLAMASI

30.03.2017 tarihinde Ankara Adliyesi önünde Hukuk ve Değişim Derneğimiz temsilcileri,  Adalet Der, Adalet ve Medeniyet Derneği, Hukukçular Birliği Vakfı, Hukuki Araştırmalar Derneği, Hukuk ve Demokrasi Derneği temsilcileri ile birlikte Türkiye Barolar Birliğinin (TBB)ve Ankara Barosu'nun halk oylaması sürecindeki tutumuna karşı ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan Avukat Cem Şahin, son günlerde referandum sürecinde, mensubu oldukları Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosunun, kanunda yer alan kuruluş ve varoluş amacına uygun olmayan, uzlaştırıcı ve birleştirici aklın yerine, ayrıştırıcı ve çatışmacı dil ve üslupla adeta bir siyasi düşüncenin yansıması niteliğinde birtakım kampanyalar yürüttüğünü üzülerek izlediklerini, bu süreçte toplumun, anayasa değişikliği konusunda en doğru şekilde bilgilendirilmesi, aydınlatılması, toplumun her kesiminin bu konudaki düşüncesini özgürce ifade edebilmesi ve hatta tartışabilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Şahin, bu noktada bütün sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen tüm gayreti göstermesi gerektiğini ifade etti.

Bu süreçte, Türkiye Barolar Birliğine de kamuoyunu doğru bilgilendirme görevi düştüğünü dile getiren Şahin, "Türkiye Barolar Birliğinin ve Ankara Barosunun referandum sürecindeki tutumu ve yürüttüğü kampanyalar, mensubu olan avukatların ortak görüşünü yansıtmaktan uzak olduğu gibi sergilenen tutum da demokratik değildir. Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu, kamuoyunu anayasa değişikliğiyle ilgili olarak bilgilendirmek yerine bilinçli bir tercih ve tutumla kendisini bir siyasi parti yerine koyarak 'hayır' propagandası yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosunun söz konusu tutumunun, bu kurumların itibarına zarar verdiğini ve kamuoyu nezdindeki saygınlığını zedelediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kaldı ki bu tutum, Barolar Birliğince 'hayır' propagandası yapmak için tercih edilen üslup, tarz, ileri sürülen akıl ve mantık dışı sloganlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bizlerin de mensubu olduğu birliğimize zarar vermektedir. Bu yanlış ve hukuka aykırı tutumun tarafımızca kabulü mümkün değildir.

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosunun kuruluş amacının dışına çıkarak sergilediği bu hukuka aykırı tutumu kabul etmediğimizi ve kınadığımızı, bizim gibi on binlerce meslektaşımızın da bizler gibi aynı kanaatte olduğunu bilerek kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."


En Son Eklenenler
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
Hasan Tahsin FENDOĞLU ziyaretimiz
GENÇ HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ -Türkiye-Batı Avrupa İlişkileri
HUKUK AKADEMİSİ SÖYLEŞİLERİ